03. nedjelja došašća, 16.12. 2018.
Misal str. 649. i 650.
čitači:
        1. Mihael Božić
        2. Darko Lukić
    MV: Andreas Brnjić

 


04. nedjelja došašća, 23.12.2018.
Misal str. 652. i 653.
čitači:
        1.  Lea Đerek
        2. Zoran Zelenika
     MV: Goran Sučić

 


Badnjak, 24.12.2018.
Misal str. 28. i 29.
čitači:
         1. Slavica  Mandić
         2. Mario Ilić
     MV: Sanja Ivanković

 


Božić, 25.12.2018.
Misal str. 34. i 35.
čitači:
         1. Mirta Mlinarević
         2. Darko Lukić
      MV: Lea Đerek